Những chính sách ông Trump sẽ đổi ngay sau nhậm chức

Ông Donald Trump đang chuẩn bị ký một loạt sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức, rút lại một số chính sách của người tiền nhiệm. Theo Reuters, ông Trump đang chuẩn bị ký một loạt sắc lệnh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin