Ngày nhậm chức, kỷ nguyên Trump bắt đầu

Washington D.C. bước vào ngày 20/1, khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Chuỗi sự kiện ngày nhậm chức bắt đầu trong bối cảnh chính quyền mới của Trump vẫn ngổn ngang. Hashtag tuần qua: Táo Quân sẽ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin