Gói thầu Dự án Mở rộng Nhà ga quốc tế T2 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Nhà thầu chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong Hồ sơ mời thầu

(Pháp lý) - Ngày 15/11/2016, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (gọi tắt là chủ đầu tư ) đã có văn bản số 2622, làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) lần 2 gói thầu số...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin