Nợ xấu chuyển từ ngân hàng sang VAMC?

(Pháp lý) - Trong những năm qua, việc xử lý nợ xấu ở các ngân hàng đang được tiến hành gấp rút. Để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức an toàn, các ngân hàng bán lại những khoản nợ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin