Bộ Công Thương 'cảnh báo' hàng loạt dự án về môi trường

Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty lưu ý công tác bảo vệ môi trường tại các dự án, nhà máy và cần có báo cáo về Bộ trước ngày 30/6. Cụ thể, đối với Tập...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin