#

Những điểm mới của các dự Luật sửa đổi được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 sẽ có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp

(Pháp lý) - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 và kết thúc vào ngày 15/11/2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua và cho ý kiến nhiều dự luật sửa đổi quan trọng, như: Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Giao dịch điện tử, Luật HTX, Luật Phòng chống rửa tiền… Tạp chí Pháp lý tóm lược những điểm mới có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp mà các dự luật sửa đổi đề cập.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin