#

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: VCCI góp ý nhiều chế định pháp lý quan trọng liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tài sản trí tuệ hiện đóng góp lớn cho nền kinh tế các quốc gia, vì vậy cần có những quy định chặt chẽ về quyền sáng chế, bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, kiểu dáng và quyền sở hữu công nghiệp… Các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ ( SHTT) cần tạo môi trường thông thoáng xác lập quyền cho các chủ thể.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin