#

Dự thảo Luật Đất đai cần nâng cao vai trò của người dân trong giám sát

Thực tiễn, hoạt động giám sát của người dân vẫn phải thông qua các cơ quan hữu quan, hình thức công dân tự tổ chức quản lý còn tự phát, nhỏ lẻ và kém hiệu quả.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin