Hội Luật Gia VN và Viện IBLA tổ chức Hội thảo “Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài Thương mại”

11:55 18/11/2023

(Pháp lý) - Sáng 17/11/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Luật Gia Việt Nam và Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế (IBLA) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề "Góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại." Hội thảo nhằm mục đích thảo luận và đưa ra những đóng góp, ý kiến của cộng đồng luật sư, chuyên gia pháp lý và doanh nhân về việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin