#

Nâng cao vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong bảo vệ môi trường

Ngày 6/4, tại Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Luật gia Việt Nam hội nghị tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin