#

Kế hoạch tổ chức thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

15/07/2020 08:13

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua Ngày 13/9/2019 và ngày 05/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg. Điều lệ này thay thế Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2020. Sau đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện và toàn văn bản Điều lệ này.

Theo hoiluatgiavn.org.vn

Nguồn bài viết: http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/ke-hoach-to-chuc-thuc-hien-dieu-le-hoi-luat-gia-viet-nam-d2228.html

Bạn đang đọc bài viết "Kế hoạch tổ chức thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin