#

Đại hội Đảng bộ Cơ quan TW Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kì 2020 – 2025: Đại hội của tinh thần Đoàn kết, Dân chủ, Trí tuệ và Đổi mới

29/06/2020 22:12

(Pháp lý) - Sáng 29/6, tại Hà nội, Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; Vũ Đức Nam - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Lược - Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Hội Luật gia Việt Nam có Đ/c Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội cùng các đ/c Phó Chủ tịch Hội.

Dự Đại hội còn có gần 120 đảng viên đang công tác tại các cơ quan thuộc TW Hội Luật gia Việt Nam.

Quang cảnh đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đ/c Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy khóa III nhấn mạnh: Đại hội sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng : Báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết ĐH đảng bộ lần thứ III; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ, đảng viên, đảng bộ về dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng; thảo luận dự thảo văn kiện đại hội 13, dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ XIII; lựa chọn các đồng chí tiêu biểu bầu vào BCH đảng bộ khoá IV; giới thiệu bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu khối các cơ quan Trung ương.

Tại đại hội, ông Trần Đức Long, Phó bí thư Đảng ủy khóa III, Phó Chủ tịch hội Luật gia đã thay mặt Đảng bộ báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo trước Đại Hội, đ/c Trần Đức Long cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Vị trí, vai trò của Đảng bộ, các chi bộ tiếp tục được củng cố và phát triển, số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã có những chủ trương, quan điểm và giải pháp kịp thời, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo; các chi bộ, đơn vị trực thuộc đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Phạm vi hoạt động của Hội từng bước được mở rộng; chất lượng hiệu quả các hoạt động ngày càng được nâng cao, uy tín của Hội ngày càng được nâng lên, được Đảng, Nhà nước và xã hội tin tưởng.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật luôn được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được các đơn vị thuộc hội Luật gia Việt Nam triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong nhiệm kỳ, hội Luật gia Việt Nam đã chủ trì soạn thảo thành công luật Trưng cầu ý dân, được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Đại diện của Hội đã trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên ban soạn thảo và tổ biên tập của 29 dự án luật, pháp lệnh, nghị định, trong đó có các dự án luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), luật Cạnh tranh, luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), luật Hòa giải ở cơ sở, luật Kiểm toán Nhà nước…

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chỉ đạo theo Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã phối hợp với Đảng đoàn và Thường trực lãnh đạo Hội lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy vai trò và thế mạnh của mình tham gia tích cực vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức khác nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng hiệu quả được nâng lên. Các trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động.

Nổi bật là chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, bộ Tư pháp, hội Luật gia Việt Nam và liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Đại diện của Hội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với vai trò là Trưởng đoàn và thành viên các đoàn giám sát liên ngành theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng bộ chỉ số tư pháp”.
Với vai trò thành viên trong Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia và Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên VKSND Tối cao và Hội đồng tư vấn án lệ quốc gia, Hội đã có ý kiến đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc không bổ nhiệm nhiều thẩm phán các cấp, kiểm sát viên VKSND Tối cao và VKS quân sự.

Đại diện của Hội cũng đã tham gia tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, đánh giá và đề xuất được một số ý kiến có giá trị về cải cách thủ tục hành chính, cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Đ/c Trần Đức Long trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị tại đại hội.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội giao, chi ủy các chi bộ cũng đã chủ động phối hợp với lãnh đaọ các đơn vị đề ra kế hoạch và giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị thuộc Trung ương Hội , đã lãnh đạo và động viên cán bộ, đảng viên tham gia tích cực vào nhiều hoạt động tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”…

Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, trong nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư, sự quan tâm, hướng dẫn của Ban Đối ngoại Trung ương và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, hội Luật gia Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Cùng với việc tiếp tục mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác với hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) và hội Luật gia Châu Á - Thái Bình Dương (COLAP), hiệp hội Luật gia ASEAN và hội Luật gia các nước khác, hội Luật gia Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước và đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đặc biệt, trong 3 năm, từ 2017 - 2019, Hội Luật gia Việt Nam đã vận động được IADL tổ chức thành công ba cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông với chủ đề: “Tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề biển Đông”…

Với những thành tích nêu trên, Hội Luật gia Việt Nam đã 4 năm liên tiếp (2015 đến 2019) được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tặng cờ thi đua là đơn vị đi đầu trong công tác đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
…………………..

Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào việc thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội và phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Hội.

Công tác báo chí, xuất bản tiếp tục có sự đổi mới theo định hướng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội (tạp chí Đời sống & pháp luật, tạp chí Pháp lý, tạp chí Pháp luật phát triển, nhà xuất bản Hồng Đức) thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đ/c Trần Đức Long cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế còn tồn tại như: Nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo, cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị về vị trí, vai trò, vẫn có quan điểm cho rằng chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn là đủ.

Vai trò tiền phong, gương mẫu và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên chưa được cao; năng lực, kinh nghiệm công tác đảng của một số đồng chí tham gia cấp ủy còn hạn chế, chưa có sự chú trọng đúng mức đến việc nghiên cứu, tìm tòi, đề xuất với cấp ủy những quan điểm và giải pháp để giải quyết những công việc chung của tổ chức đảng một cách hiệu quả…

Từ việc chỉ ra những hạn chế còn tồn đọng, đại hội sẽ quán triệt và rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ được vẹn toàn, thắng lợi trong kỳ mới.

Sau phần trình bày, đánh giá về kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy khóa III đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, BCH Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khóa III có 11 uỷ viên gồm: 1 Bí thư, 2 Phó Bí thư, 8 đảng ủy viên. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được những thành tích đáng kể.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực lãnh đạo hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và hội nhập quốc tế.

Đ/c Lê Minh Tâm trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa III.

Các nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ, các chi bộ, đơn vị đã được triển khai thực hiện một cách thống nhất, phạm vi hoạt động được mở rộng, chất lượng hiệu quả được nâng lên đáng kể trên các mặt công tác: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại; cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học…

Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện tốt, Đảng uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan; phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng tình đoàn kết, nhất trí; xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, văn minh và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…

Về lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên cũng được Đảng uỷ đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chế độ sinh hoạt của Đảng uỷ, chi uỷ các chi bộ được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối.

Công tác bồi dưỡng, kết nạp và quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc và có chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 28 đảng viên mới, tiếp nhận 18 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ và làm thủ tục chuyển đảng cho 21 đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Ban chấp hành Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, đề ra phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các cuộc tự kiểm tra theo sự chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ xây dựng, thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra và các chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Kịp thời uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Về lãnh đạo công tác dân vận và đoàn thể quần chúng: Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện và có hiệu quả đối với các đoàn thể thuộc cơ quan Trung ương Hội, nhất là củng cố, phát triển tổ chức, tổ chức các phong thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động văn - thể - mỹ và tham gia các hoạt động có tính xã hội và nhân văn sâu sắc.

Ngoài những ưu điểm, kết quả đạt được, BCH Đảng bộ cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Trong thời gian tới, những bất cập, hạn chế sẽ được khắc phục.

Chiều cùng ngày 29/6, đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Công bố kết quả bầu BCH Đảng bộ khoá IV; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng uỷ; công bố kết quả bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ khối các cơ quan TW; thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch HLGVN, Phó Bí thư Đảng ủy khóa III được Đại hội tín nhiệm bầu giữ trọng trách Bí thư Đảng ủy khóa IV với số phiếu tín nhiệm cao.

Chiều 29/6, Đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025 cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khoá IV gồm 9 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất và bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, trong đó, đ/c Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy khóa III, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam vinh dự được bầu làm Bí thư Đảng ủy khóa IV; Đ/c Lê Thị Mai Phương – Đảng ủy viên BCH Đảng bộ khóa III, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý vinh dự được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy khóa IV. Đồng chí Lương Mai Sao - Bí thư chi bộ Ban tổ chức cán bộ, Ủy viên BCH - Ban kiểm tra Trung ương Hội, Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ được bầu giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Ban chấp hành khoá IV ra mắt Đại hội.

Thay mặt BCH khoá mới, đ/c Trần Đức Long phát biểu: “Với ý thức, trách nhiệm trước tổ chức Đảng, Đảng ủy khối các cơ Trung ương, trước Đảng đoàn, Ban Thường trực Trung ương Hội và toàn thể cán bộ Đảng viên, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khóa IV xin hứa đoàn kết, thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng.

Mỗi đồng chí, trên từng cương vị công tác sẽ luôn cố gắng hết sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong cơ quan TW Hội Luật gia Việt Nam, góp phần xây dựng cơ quan Trung ương Hội vững mạnh, đóng góp vào thành tích chung của toàn Hội.

Đồng chí Trần Đức Long - Tân Bí thư Đảng ủy khoá IV.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, cá nhân tôi cũng như tập thể Ban chấp hành Đảng ủy rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo hội Luật gia và toàn thể các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao".

Cuối buổi chiều ngày 29.6, Đại hội tiến hành bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Theo đó, Đ/c Nguyễn Văn Quyền- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội và Đ/c Trần Đức Long - Bí thư Đảng ủy khoá IV được bầu là đại biểu chính thức. Đ/c Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Đảng ủy khoá IV là đại biểu dự khuyết.

Lê Phúc – Cao Xuân ( thực hiện)

Bạn đang đọc bài viết "Đại hội Đảng bộ Cơ quan TW Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kì 2020 – 2025: Đại hội của tinh thần Đoàn kết, Dân chủ, Trí tuệ và Đổi mới" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin