VCCI: Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi cần khắc phục tồn tại, bất cập trong qui định về hàng hóa không chịu thuế

Mới đây, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết đã gửi văn bản đến Bộ Tài chính góp ý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trong đó tập trung vào nhóm hàng hóa không chịu thuế. Đồng thời VCCI cũng đề xuất 4 phương án liên quan mức thuế suất khi chuyển các mặt hàng không chịu thuế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin