#

Thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại 8 ngân hàng

Kết quả thanh tra 8 ngân hàng Techcombank, HDBank, TPBank, SHB, PVComBank, VietBank, SeABank và Baoviet Bank đã được gửi UBCKNN để xử lý sai phạm (nếu có).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin