#

Quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài từ khi Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực

(Pháp lý) – Việc quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân, nhà cung cấp nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam nhưng không có đại diện chính thức tại Việt Nam thời gian gần đây có nhiều kết quả tích cực, đặc biệt từ khi Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin