#

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật (Cập nhật Quý IV/2022)

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo được Chính phủ ban hành, Nghị định có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin