#

“Siết” kiểm soát quảng cáo sản phẩm hỗ trợ điều trị Covid-19

Do nhu cầu, tâm lý phòng chống dịch bệnh của người dân tăng cao, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đã có hành vi tự công bố sản phẩm, ghi...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin