Quy định mới về giá gói thầu

(Pháp lý) – Chính phủ mới ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu. Trong đó, Nghị định quy định rõ, giá gói thầu phải đảm bảo tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin