#

Gian nan giải pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Xã hội Quốc hội tháng 9/2022, tính đến cuối năm 2021 tổng số nợ BHXH bắt buộc là hơn 10.200 tỷ đồng. Trong đó, gần 30.000 doanh nghiệp mất tích, phá sản, giải thể, chủ là người nước ngoài bỏ trốn, nợ tồn từ nhiều năm "rất khó đòi" với số tiền hơn 3.200 tỷ đồng, ảnh hưởng đến chế độ, quyền lợi của hơn 206.000 lao động. Trong 4 năm, cơ quan BHXH kiến nghị khởi tố 382 vụ, nhưng chưa vụ nào bị xử lý. 186 vụ đã bị cơ quan điều tra xác định không khởi tố vì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin