#

Bán vốn tại Habeco, Sabeco: Điều quan trọng là…

“Để Nhà nước thu được giá cao thì chúng ta nên bán toàn bộ cổ phần của nhà nước ở Habeco và Sabeco trong vòng 1 lần”. Sabeco, Habeco đóng vai trò trực tiếp Bộ Công Thương vừa quyết định...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin