ACV vừa phát hành hồ sơ thầu lại bị nhà thầu “bắt lỗi” ?

17/02/2017 15:38

(Pháp lý) - Gói thầu Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị giai đoạn 2 thuộc dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sau khi bị hủy thầu, mới đây vừa mới phát hành hồ sơ mời thầu . Tuy nhiên hồ sơ mời thầu lại tiếp tục bị nhà thầu “bắt lỗi”…?

“Không có lửa làm sao có khói “?

Thông báo hủy thầu của ACV
Thông báo hủy thầu của ACV)

Ngày 30 /11/2016, Pháp lý Online đăng bài “Gói thầu Dự án Mở rộng Nhà ga quốc tế T2, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Nhà thầu chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong Hồ sơ mời thầu”. Sau đó, ngày 15/12/2016 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (gọi tắt là ACV), chủ đầu tư dự án có Công văn số 3039 trả lời Tạp chí Pháp lý điện tử. Nội dung công văn cho rằng những phản ánh: “Chủ đầu tư không đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong qúa trình đấu thầu là không chính xác và không có căn cứ…”. Tuy nhiên, Công văn của ACV gửi Tạp chí Pháp lý chưa “ráo mực”, Tổng Giám đốc Công ty này đã ra Quyết định số 3247, hủy thầu gói thầu nêu trên. Ngày 28/12/2016 ACV tiếp tục có Thông báo số 3248, hủy đấu thầu gửi các nhà thầu.

Công việc của ACV liên quan đến gói thầu tưởng trừng suôn sẻ sau khi bị hủy thầu, nhưng mới đây có phản ánh hồ sơ mời thầu lại có “vấn đề” . Ngày 15/2/2017, một số nhà thầu tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí, đề nghị ACV sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu (HSMT).

Nhà thầu kiến nghị sửa nhiều điểm trong hồ sơ mời thầu

Cụ thể, đối với nội dung kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp tại HSMT. Theo quy định tại khoản 2.1 mục 2 chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, Thông tư số 03/2015/TT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (Thông tư số 03): Tương tự về quy mô công việc có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét. Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng xây lắp tương tự. Trường hợp HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên, nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn, nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét. Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50% - 70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

Tuy nhiên, trong HSMT lại không quy định về hợp đồng về tương tự đối với phần xây lắp theo quy định tại Thông tư số 03, lại quy định giá trị từng hạng mục, nếu hiểu theo nghĩa cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn như quy định tại Thông tư số 03 trích dẫn nêu trên cũng không đúng quy định.

Với phân tích nêu trên, các nhà thầu cho rằng, HSMT không đúng với quy định tại Thông tư số 03 đối với phần xây lắp.

Báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của một nhà thầu
Báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của một nhà thầu)

Đối với nội dung thực phần công việc cung cấp lắp đặt thiết bị (ME & TE), theo quy định tại khoản 2.1 mục 2 chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, Thông tư số 05/2015/TT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 05): Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm: Tương tự về chủng loại, tính chất, có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét. Tương tự về quy mô, có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên, nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn, nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét. Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của hợp đồng trong khoảng 50% đến 70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng sản xuất hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu.

Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu lại không quy định tương tự về quy mô/giá trị hợp đồng/tính chất tương tự theo hướng dẫn, lại quy định giá trị từng hạng mục như vậy là đang trái với quy định tại Thông tư số 05. Các nhà thầu cho rằng, gói thầu nêu trên là gói thầu hỗn hợp, ACV đang ra bài thầu trái với quy định tại Thông tư số 03 và Thông tư số 05 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng tại HSMT, theo quy định tại Điều 65, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình hạng I là tổ chức phải có ít nhất 3 người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng I cùng loại công trình xây dựng. Nhưng trong tiêu chí đánh giá về nhân sự chủ chốt của gói thầu, không nêu rõ nhà thầu cần có bao nhiêu người đáp ứng điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường chỉ ghi rất chung là chỉ huy trưởng công trường.

Đối với nội dung mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư (phần xây dựng) của HSMT: Theo quy định tại khoản 7, Điều 12, Nghị định số 63/2014: Hồ sơ mời thầu không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa. Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Tuy nhiên, trong tiêu chí đánh giá kỹ thuật bên mời thầu lại đưa ra yêu cầu cụ thể về xuất xứ để chấm điểm cho hồ sơ, điều này là không đúng so với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định phần chỉ dẫn của hồ sơ mời thầu được phát hành…

Các nhà thầu đề nghị ACV sửa lại những điểm bất hợp lý trong HSMT nêu trên, đảm bảo công bằng, khách quan , đúng các qui định pháp luật trong đấu thầu.

Tùng Lâm

Bạn đang đọc bài viết "ACV vừa phát hành hồ sơ thầu lại bị nhà thầu “bắt lỗi” ?" tại chuyên mục Kinh doanh & Pháp luật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin