Thêm hai công ty đa cấp bị xóa sổ

Hai doanh nghiệp đa cấp bị Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) tuyên bố dừng hoạt động là Công ty TNHH Triwonder International và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam. Ngày 20/2, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin