Ngân hàng bị mua bắt buộc trong tình huống nào?

Đầu tuần này, từ phiên tòa xét xử sai phạm tại Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) trước đây, lợi ích và trách nhiệm cổ đông (tổ chức đầu tư) từ việc ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước mua...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin