#

Giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa hiệu quả (Bài 2): Nhận diện một số nguyên nhân chủ yếu

(Pháp lý) - Trách nhiệm giải quyết KNTC của dân đã được quy định rõ ràng trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, tuy nhiên phải thừa nhận hiệu quả của những công việc trên còn chưa cao. Từ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin