#

Iceland: Tăng lương để phòng ngừa tham nhũng

Để tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, Quốc hội Iceland vừa thông qua Nghị quyết tăng thêm 44% lương cho các nghị sĩ. Lương của các nghị sĩ sẽ tăng từ 6.300 euro lên thành 9.000 euro mỗi...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin