Hà Nội cho bán nhà trên giấy: Câu hỏi lợi ích nhóm

''Người ta khó từ bỏ việc bán nhà trên giấy bởi nhà đầu tư dự án với người có quyền cấp phép dự án cùng một nhóm lợi ích''. Đó là nhận định của TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin