‘Chiếc áo’ giãn thuế có quá chật?

Không ít ý kiến cho rằng “chiếc áo” giãn thuế trong dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là quá chật trước nhiều lĩnh vực, ngành...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin