10 phát ngôn đáng suy ngẫm của ĐBQH

(Pháp lý) - Năm 2016 - năm bản lề của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và cũng là năm chuyển giao kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.  Qua 2 kỳ họp đầu tiên của QH khoá XIV,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin