Doanh nghiệp nhỏ lo phá sản vì điều kiện kinh doanh ngặt nghèo

Các doanh nghiệp kinh doanh gas, khí cho rằng, những quy định về điều kiện kinh doanh mặt hàng này tại Nghị định 19 về Kinh doanh khí là khiến những đơn vị nhỏ khó tránh khỏi việc đóng cửa....

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin