Kiến nghị chỉ thu 5% thuế TNCN với thu nhập vãng lai

Hồ sơ hoàn thuế tăng quá mạnh khiến cho Cục Thuế TP.HCM kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên xuống 5%, thay vì 10% như hiện nay....

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin