#

Xã Thanh Cao (Lương Sơn – Hòa Bình): Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính

27/07/2022 08:52

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã Thanh Cao được đẩy mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã. UBND xã luôn đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng văn bản một cách thiết thực, gắn với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số: 23/QĐUBND ngày 06/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Thanh Cao năm 2022. UBND xã xây dựng kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 17/01/2022 về việc tuyên truyền CCHC năm 2022, kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 07/02/2022 về truyền thông về công tác tuyên truyền CCHC năm 2022, công văn số 62/CVUBND, ngày 22/3/2022 về việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả trong thực hiện CCHC năm 2022, đăng 01 tin bài tuyên truyền về CCHC với nội dung “UBND xã Thanh Cao- những chuyển biến tích cực trong thực hiện CCHC” trên trang thông tin điện tử của xã, trên hệ thống loa truyền thanh của xã được 13 lượt, gắn tuýp chữ tuyên truyền “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. Thường xuyên tuyên truyền việc ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống loa truyền thanh, pano, trực tiếp...đến người dân, doanh nghiệp.

Việc tuyên truyền về công tác CCHC được UBND xã thường xuyên triển khai, chỉ đạo trực tiếp qua các cuộc họp cán bộ, công chức, qua nhóm zalo của cơ quan Duy trì công tác phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để đưa ra nguyên tắc hoạt động, quy tắc ứng xử, trang phục và quy định thời gian cũng như quy trình tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn theo dõi, thường xuyên kiểm tra bảng niêm yết. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đến nay đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn (từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm 31/5/2022): 1047 hồ sơ, đạt 100%.

Công tác cải cách hành chính đã và đang được thực hiện đồng bộ các nội dung chỉ đạo của cấp trên, đồng thời kết hợp chặt chẽ với trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và trách nhiệm người đứng đầu. Hiện nay, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 UBND xã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Thời gian tới, UBND xã Thanh Cao tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; công khai tất cả các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, mức thu phí và lệ phí theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính. Duy trì và nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận thông tin, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định hành chính; tiếp tục tập trung cao cho cải cách thủ tục hành chính, nhất là phát huy hơn nữa dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực cải cách nền hành chính quốc gia, thông qua đó thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số…

 

Đăng Bao
Bạn đang đọc bài viết "Xã Thanh Cao (Lương Sơn – Hòa Bình): Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính" tại chuyên mục Thông tin cần biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin