#

Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Tăng cường công tác thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự

03/01/2018 07:03

Năm 2017, ngành Kiểm sát quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Toàn Ngành đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nổi bật là:

Trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự tiếp tục được tăng cường. Đã kiểm sát chặt chẽ và hiệu quả hơn việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tiền khởi tố. Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam ngày càng chặt chẽ; số lượng, chất lượng các bản yêu cầu điều tra được nâng lên; các trường hợp đình chỉ do bị can không phạm tội giảm; đã chú trọng áp dụng các biện pháp nâng cao tỷ lệ thu hồi tải sản do không phạm tội mà có. Làm tốt hơn công tác khởi tố, điều tra các vụ án về tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.

 Hội nghị tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017
Hội nghị tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017)

Chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa được nâng lên; công tác kháng nghị bảo đảm chất lượng; công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm qua nghiên cứu giải quyết đơn tăng. Hoàn thành vượt yêu cầu nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 63, Nghị quyết số 96 và Nghị quyết số 111 của Quốc hội.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự được tăng cường, hiệu quả hơn; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự có chuyển biến tốt, góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động tư pháp tuân thủ đúng pháp luật, quyền con người, quyền công dân được tôn trọng. Quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp được củng cố và tăng cường, tập trung giải quyết dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ án trọng điểm về tham nhũng, kinh tế.

Công tác xây dựng Ngành luôn được quan tâm chỉ đạo tích cực và có nhiều chuyển biến. Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công và các nhiệm vụ khác đạt kết quả tích cực; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của một số đơn vị được điều chỉnh, kiện toàn, khắc phục tình trạng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; đổi mới công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp, bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Kịp thời quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết mới về tư pháp; công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của toàn Ngành; hợp tác quốc tế được mở rộng, công tác tương trợ tư pháp về hình sự đạt nhiều kết quả thiết thực; cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm công tác chuyên môn của một số đơn vị đặc thù tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 nhấn mạnh, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”; trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Năm 2018, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đánh giá năng lực, trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị thông qua kết quả công tác của đơn vị và bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

Theo Noichinh

Bạn đang đọc bài viết "Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Tăng cường công tác thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin