#

Theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm

12/09/2021 08:17

Bộ Tài chính cho biết đây là động thái nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhìn lại 8 tháng đầu năm 

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho hay, tính đến hết tháng 8/2021, thị trường bảo hiểm của Việt Nam có tổng tài sản ước đạt 643.588 tỷ đồng (tăng 22,10% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 541.366 tỷ đồng.

81-1631409349.jpeg

Việt Nam hiện có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 133.040 tỷ đồng (tăng 16,96% so với cùng kỳ năm 2020). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.092 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 94.948 tỷ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 34.398 tỷ đồng (tăng 12,70% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 13.590 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 20.808 tỷ đồng.

Nhìn lại thị trường bảo hiểm những tháng đầu năm 2021, dù mới trải qua nửa chặng đường, nhưng nhiều doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch cả năm.

“Ông lớn” Bảo Việt báo lãi quý 2 đạt 443 tỷ đồng, giảm đến 18,24% so với cùng kỳ, nhưng quý 1 lãi lớn. Vì vậy, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu sau thuế hợp nhất đạt 942 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 69,8% kế hoạch năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.607 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6%.

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 150.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ 2020.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) báo lãi quý 2 đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ. PJICO cho biết, lợi nhuận quý 2 tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh giảm so với cùng kỳ và trong kỳ, công ty trích dự phòng phí theo quy định. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, PJICO báo lãi trước thuế 202 tỷ đồng, và hoàn thành vượt kế hoạch cả năm 2021. Đây là năm PJICO có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong hơn 26 năm hoạt động.

Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm dù vẫn báo lãi nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Có thể kể đến Bảo hiểm Bưu điện (PTI) công bố lợi nhuận quý 2 giảm đến 59% so với cùng kỳ, chưa đến 29 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận PTI hơn 96 tỷ đồng, giảm gần 21 tỷ đồng, tương đương mức giảm 17,82%...

Bộ Tài chính cho biết, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong tháng 9/2021, Bộ này sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); báo cáo Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...

Quy định về cơ quản lý và giám sát các công ty bảo hiểm

Trong những năm qua cùng với sự phát triển nhanh của thị trường bảo hiểm, công tác thanh tra, kiểm tra cũng ngày càng tăng cường và chú trọng hơn

82-1631409379.jpeg
Những năm qua cùng với sự phát triển nhanh của thị trường bảo hiểm, công tác thanh tra, kiểm tra cũng ngày càng tăng cường và chú trọng hơn. (Ảnh: minh họa)

Theo quy định tại khoản 2, Điều 121 Luật Kinh doanh Bảo hiểm thì “Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm”.

Theo quy định tại Điều 120, Luật Kinh doanh Bảo hiểm, nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm gồm:

Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam;

Cấp và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;

Ban hành, phê chuẩn, hướng dẫn thực hiện quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm;

Áp dụng các biện pháp cần thiết để doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm các yêu cầu về tài chính và thực hiện những cam kết với bên mua bảo hiểm;

Tổ chức thông tin và dự báo tình hình thị trường bảo hiểm; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm; Chấp thuận việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động ở nước ngoài

Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức việc đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm

Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Theo doanhnghiephoinhap.vn

Nguồn bài viết: https://doanhnghiephoinhap.vn/theo-doi-chat-che-hoat-dong-cua-cac-doanh-nghiep-bao-hiem.html

Bạn đang đọc bài viết "Theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin