#

Hà Nội: Triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021

05/02/2021 22:30

Sáng 5/2, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn Thàng phố.

Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương.

Cục trưởng Cục thống kê TP Hà Nội Đậu Ngọc Hùng cho biết, nội dung cuộc tổng điều tra là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…); Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận CMCN 4.0; thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải phát biểu tại hội nghị.

Đối tượng điều tra gồm các đơn vị kinh tế (cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng)… Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) hoặc phỏng vấn trực tiếp. Thời gian thu thập thông tin, đối với đơn vị điều tra là DN thực hiện từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3/2021 đến hết 30/4/2021; Đối với cơ sở SXKD cá thể, thời gian thu thập từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021; Đối với cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thời gian thu thập từ 1/7/2021 đến hết 30/7/2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn TP Hà Nội, đánh giá đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, các đơn vị cần bám sát các nội dung trong Kế hoạch tổng điều tra và thông báo phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở, ban ngành, UBND các quận huyện… Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát , đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố để chỉ đạo.

Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/ha-noi-trien-khai-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2021-a126369.html

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: Triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin