#

Đề xuất chính sách phải vô tư, trong sáng, chống tham nhũng chính sách

19/01/2018 09:16

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt lưu ý Văn phòng Chính phủ (VPCP) khi làm công tác tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị)

Chiều ngày 17/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Nhiều nỗ lực, đạt kết quả toàn diện

Phát biểu tại Hội nghị, đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị của VPCP với tinh thần cầu thị, “lắng nghe ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện mình, họ kiến nghị mình cái gì, mình tồn tại, khuyết điểm ra sao, sự phối hợp với các bộ thế nào”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, đó là cách làm tốt khi VPCP là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, VPCP có nhiều đổi mới, cố gắng và “không có VPCP thì Chính phủ khó hoàn thành nhiệm vụ”, Thủ tướng nói. VPCP đã làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. “Nhiều việc các đồng chí làm nhanh”, Thủ tướng cho biết một số việc mà ông rất ấn tượng như tại Hội nghị Chính phủ với doanh nghiệp (tháng 5/2017), trước phản ánh của doanh nghiệp về thanh tra chồng chéo, Thủ tướng đã yêu cầu VPCP nghiên cứu có một văn bản cần thiết, đúng pháp luật để chấn chỉnh tình trạng này. Ngay sau đó, VPCP phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ đã kịp thời trình Thủ tướng để Thủ tướng ký ban hành một chỉ thị ngay tại Hội nghị đó trước sự vỗ tay của các doanh nghiệp.

Hay cách đây 2 hôm (ngày 15/1), tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ của Bộ Công Thương, Thủ tướng đã ký nghị định cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. “Chúng ta phải làm nhanh như thế để giải phóng sức sản xuất”, Thủ tướng nói.

Cùng với đó, việc thẩm tra các đề án, chương trình, các văn bản của VPCP cơ bản đúng tiến độ, chất lượng. VPCP đã tổ chức 109 cuộc họp trong năm để trao đổi, thống nhất ý kiến với các bộ trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của VPCP khi trong năm 2017, không còn tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

VPCP cũng được đánh giá cao về tham mưu cắt giảm, xóa bỏ thủ tục hành chính, nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu, trong đó có việc lấy ý kiến thành viên Chính phủ và trình Thủ tướng ký cắt bỏ trên 5.000 thủ tục trong một năm.

Công tác đối thoại của VPCP được triển khai hiệu quả để lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức khác, qua đó tham mưu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Việc đối thoại, lắng nghe để sửa cái sai, cái chậm là cách làm tốt, Thủ tướng nhìn nhận.

VPCP đã quản lý và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ với kết quả tốt. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng trong việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, “không để tình trạng bắn chỉ thiên mãi, không thể nói mà không làm, chủ trương và hành động phải đi liền với nhau”.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc thực hiện chức năng thông tin, truyền thông phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bởi “nhất cử nhất động thì Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cũng phải biết tình hình đất nước như thế mới quản lý, điều hành được”. Đồng thời đánh giá cao nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và việc phối hợp công tác giữa VPCP với các văn phòng Trung ương; công tác hậu cần kỹ thuật, công tác cán bộ, chăm lo đời sống cán bộ, công chức viên chức. “Chúng ta tổ chức bếp ăn không phải lo cho các ông cán bộ, lãnh đạo mà chính là lo cho người quét vườn, lái xe, những người thu nhập rất thấp không thể có tiền đi ra ngoài ăn mà về nhà thì quá xa. Còn mùa lạnh này, chúng ta cứ vác cà-mèn như hồi bao cấp tới ăn, nguội ngắt thì làm sao bảo đảm sức khỏe”, Thủ tướng chia sẻ. “Và vừa rồi, các đồng chí đã lo khâu này”.

Đề xuất chính sách phải trong sáng, vì lợi ích chung

Biểu dương sự cố gắng, kết quả toàn diện, nhiều mặt của VPCP, Thủ tướng mong muốn, VPCP phải tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện phương châm hành động “10 chữ” của Chính phủ (Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả).

Trước hết, về tham mưu tổng hợp, VPCP là người “gác gôn” cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để khắc phục tồn tại, yếu kém, đưa đất nước tiến lên.

5.1

Nêu 3 nguyên nhân làm đất nước chậm phát triển là chưa thực hiện nghiêm kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều chính sách còn bất cập, kỷ cương phép nước không nghiêm và tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, Thủ tướng yêu cầu công tác tham mưu tổng hợp, nghiên cứu chính sách phải khắc phục các vấn đề này. Đi liền với đó, VPCP phải tham mưu để tìm ra dư địa giải phóng sức sản xuất, để Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, không để rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Phải tham mưu tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh với những giải pháp cụ thể để hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước và “đừng quá nôn nóng phát triển mà quên phát triển bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng quá e dè, đặt tăng trưởng quá thấp để giữ an toàn quá đáng thì cũng là khuyết điểm trong điều hành”. Đây là 2 mặt của vấn đề Thủ tướng lưu ý đối với công tác tham mưu tổng hợp.

Phải tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tham mưu tổng hợp. Phải tham mưu sao cho vừa đúng chủ trương của Đảng, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vừa giải quyết được những vấn đề thực tiễn phát sinh của cơ chế chính sách đề ra, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Làm nhanh, kịp thời nhưng không làm trái pháp luật.

Tham mưu phải có tính hệ thống, không mâu thuẫn lẫn nhau; không được chung chung, không để tình trạng chính sách vừa ban hành xong đã lạc hậu, tạo gánh nặng hành chính, phải sửa đổi.

Một yêu cầu quan trọng nữa đối với tham mưu là đề xuất chính sách phải vô tư, trong sáng, vì lợi ích chung, vì nhân dân, không vì lợi ích cá nhân, tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách.

Để tham mưu tốt thì phải rà soát, đánh giá đúng, bố trí, sắp xếp lại nhân sự phù hợp theo tinh thần đúng người, đúng việc.

Phải là cơ quan gương mẫu, tận lực, tận tâm

Phải làm tốt công tác thông tin truyền thông, tiếp tục phát huy vai trò Tổ công tác của Thủ tướng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, trung tâm dữ liệu quốc gia. Chủ động cung cấp thông tin cho người dân, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Bảo đảm vật chất kỹ thuật hậu cần phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chú ý hơn nữa công tác cán bộ.

“Với truyền thống 8 chữ vàng “trung thành, trung thực, tận tụy, sáng tạo” đã được Đảng, Nhà nước trao tặng, VPCP phải luôn luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ “việc gì có lợi cho dân thì phải làm, việc gì có hại cho dân thì không làm”, Thủ tướng nhấn mạnh. “Cho nên, VPCP phải là cơ quan gương mẫu, tận lực, tận tâm, phục vụ tốt cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ”.

VPCP phải là cơ quan tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. VPCP hãy lan tỏa phong cách làm việc tận tụy, trách nhiệm đối với các cơ quan, các địa phương, lan tỏa tinh thần làm việc quên mình, trung thực, lan tỏa tinh thần sáng tạo, liêm chính để cùng Chính phủ đẩy mạnh các mặt công tác. Hơn ai hết, VPCP hãy thực hiện và lan tỏa phương châm “10 chữ” mà Chính phủ đã đưa ra, Thủ tướng mong muốn.

Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức viên chức VPCP với chủ đề “Kỷ cương, chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Nhân dịp này, VPCP tổ chức lễ trao các danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo Congly

Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất chính sách phải vô tư, trong sáng, chống tham nhũng chính sách" tại chuyên mục Sự kiện nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin