#

Đề xuất các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

10/03/2021 09:16

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội cho phép các khoản chi của doanh nghiệp, tổ chức để ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Để thể hiện sự động viên, khuyến khích của Nhà nước đối với tinh thần chung tay của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian đã qua cũng như thời gian tới, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện; góp phần giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, tổ chức trong bối cảnh chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội cho phép các khoản chi của doanh nghiệp, tổ chức để ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Được sự chấp thuận của Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Qua thống kê của Bộ Tài chính, tổng giá trị các khoản ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở 60 địa phương tại Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua là khoảng 878 tỷ đồng.

Việc cho phép doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 170 tỷ đồng.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/de-xuat-cac-khoan-chi-phong-chong-dich-covid-19-duoc-khau-tru-khi-tinh-thue-tndn-a128972.html

Bạn đang đọc bài viết "Đề xuất các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin