Chủ tịch Nước giao 5 nhiệm vụ cho Hội Luật gia Việt Nam

22/01/2018 15:15

(Pháp lý) - Sáng ngày 19/1/2018 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang có buổi thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội luật gia Việt Nam Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ngành TW và toàn thể lãnh đạo, cán bộ Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TW Hội.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội, kết quả một số hoạt động chủ yếu trong những năm gần đây. Đáng chú ý là việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt Hội đã chủ trì xây dựng và trình Quốc hội khóa XII thông qua luật Trọng tài thương mại, được Quốc hội tin tưởng giao chủ trì soạn thảo luật Trưng cầu ý dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ này, được Quốc hội thông qua...

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã nêu một số kiến nghị, nhấn mạnh: “Đề nghị Chủ tịch nước có ý kiến với bộ Công an chỉ đạo Tổng cục VIII tiếp tục phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động hỗ trợ người sắp chấp hành xong án phạt tù và người mới chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho Hội Luật gia Việt Nam tham gia tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý”.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đại diện các bộ, ngành đã có trả lời và đóng góp ý kiến vào các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tán thành với các ý kiến, kiến nghị đề xuất xác đáng của Hội Luật gia Việt Nam cũng như các ý kiến của đại diện bộ, ngành tại buổi làm việc và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Hội. “Chính vị trí hết sức quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam nên từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo các công tác của Hội. Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư có rất nhiều chỉ thị, nghị quyết liên quan đến hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam”, Chủ tịch nước khẳng định.

Đặc biệt, từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, kết luận về công tác của HLGVN. Mới đây nhất là Kết luận số 19 –KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56 –CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác của HLGVN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: những năm qua, HLGVN đã có bước phát triển quan trọng cả về tổ chức, bộ máy, số lượng hội viên và chất lượng hoạt động. Từ chỗ chỉ có 40 hội viên khi thành lập, đến nay HLGVN đã có hơn 63.000 hội viên, đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức văn hóa, kinh tế, giáo dục, đơn vị lực lượng vũ trang. Hệ thống tổ chức của HLGVN đã có ở 63 tỉnh, thành phố. Hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát và phục vụ kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chín trị của các ban, bộ, ngành ở TW và địa phương. Các cấp hội và hội viên đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, tham gia tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm... đóng góp tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hội đã chủ trì xây dựng thành công hai đạo luật quan trọng, được Quốc hội khóa XII, khóa XIII thông qua, đó là Luật Trọng tài Thương mại và Luật Trưng cầu ý dân. Hội cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học với các hình thức khác nhau để đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương và địa phương, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Hội đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, Hội Luật gia châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp hội Luật các nước ASEAN... góp phần thiết thực vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức được nhiều hội thảo quốc tế về Biển Đông. Qua đó giới thiệu với các chuyên gia, học giả quốc tế về chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta. Góp phần để cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hơn tác động và ảnh hưởng tiêu cực của những hành động vi phạm pháp luật quốc tế ở Biển Đông đối với hòa bình, tự do hàng hải, hàng không và môi trường biển..

Có thể khẳng định, từ khi thành lập đến nay, các thế hệ hội viên HLGVN luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đóng góp tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả, thành tích của các cấp HLGVN được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành ghi nhận, đánh gia cao và Hội đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý..,- Chủ tịch Nước nhấn mạnh và khẳng định.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Nước đã giao 5 nhiệm vụ quan trọng cho HLGVN trong thời gian tới.

Năm 2018, là năm thứ ba, năm bản lề có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi to lớn để phát triển nhanh, bền vững. Đây là năm các cấp HLGVN tổ chức Đại hội để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc HLGVN khóa XIII, vào nhiệm kỳ 2019 -2024 vào năm 2019. Các cấp HLGVN cũng như từng hội viên cần nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để đạt được những mục tiêu đó, đề nghị HLGVN tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động để HLGVN hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị, xã hội sâu sắc của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, vận động những người đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội, những người hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tham gia tổ chức Hội.

Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, thực thi pháp luật của công dân. Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết các tranh chấp pháp lý. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và nhóm những người yếu thế trong xã hội. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm của các cấp hội và hội viên, chủ động đề xuất các sáng kiến, đề án, dự án để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, thực hiện tốt hơn nữa vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội, nhất là trong việc tổ chức Đại hội HLGVN các cấp, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn một số chức danh tư pháp và hội thẩm nhân dân... góp phần từng bước hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Thứ tư, tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong việc thực hiện chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân luật gia tiến bộ các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của giới luật gia và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tích cực góp phần vào công cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Hội Luật gia Việt Nam bức tranh Bác Hồ ngồi làm việc và nhắn nhủ hơn 63.000 hội viên của Hội trên cả nước cùng học tập, làm theo gương Bác.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Hội Luật gia Việt Nam bức tranh Bác Hồ ngồi làm việc và nhắn nhủ hơn 63.000 hội viên của Hội trên cả nước cùng học tập, làm theo gương Bác.)

Thứ năm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phóng cách Hồ Chí Minh. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, đặc biệt là những hội viên hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Có kế hoạch cụ thể vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, …- Chủ tịch Nước giao nhiệm vụ.

Cuối buổi làm việc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch Nước với công tác Hội, khẳng định, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, triển khai công việc trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn. Chủ tịch HLGVN nhấn mạnh, với bao khó khăn đã vượt qua cùng những thành tựu đáng tự hào đã đạt được bằng sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi vì tôn chỉ, mục tiêu đã định, HLGVN tiếp tục vững bước trên đường phát triển với kim chỉ nam “đoàn kết – dân chủ - sáng tạo – phát triển” trong niềm tin của Đảng, Nhà nước và ý chí quyết tâm của toàn thể hơn 63.000 cán bộ, hội viên.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam.)

Nguyễn Hòa

 

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch Nước giao 5 nhiệm vụ cho Hội Luật gia Việt Nam" tại chuyên mục Sự kiện nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin