#

Bàn về quy định miễn chấp hành hình phạt theo BLHS năm 2015

Bài viết bàn về những bất cập của các quy định về miễn chấp hành hình phạt trong Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cụ thể để hoàn thiện chế...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin