Anh sẽ có luật an ninh mạng mới nhằm quản lý mạng xã hội

Cần ưu tiên nguồn lực nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng Đó là chỉ đạo của đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin