Anh sẽ có luật an ninh mạng mới nhằm quản lý mạng xã hội

09/04/2019 08:49

Cần ưu tiên nguồn lực nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng

Đó là chỉ đạo của đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tại buổi làm việc với Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh về công tác tổ chức cán bộ và công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh (Cục THADS TP), công tác THADS trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tổ chức, bộ máy không ngừng được củng cố, kiện toàn... cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

 Đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự phát biểu chỉ đạo)

Năm 2018, Cục THADS TP là 1/20 địa phương hoàn thành 4/4 chỉ tiêu được giao, qua đánh giá toàn diện các mặt công tác, Cục THADS TP được xếp hạng A. Công tác THADS trên địa bàn Thành phố 06 tháng đầu năm 2019 được triển khai tương đối đầy đủ, toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Với tổng số vụ thụ lý rất lớn, trên 79.000 việc và 58.000 tỷ đồng, các cơ quan THADS trên địa bàn đã thi hành xong 26.515 việc (đạt tỷ lệ 48,49%) và 5.434 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 21,25%), tăng 01,26% về việc và 8,80% về tiền so với cùng kỳ năm 2018. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan án tín dụng ngân hàng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được quan tâm chỉ đạo giải quyết, đạt những kết quả khả quan. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thi hành án được tăng cường...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan THADS trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Cục THADS, các Chi cục THADS phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát Chấp hành viên tổ chức thi hành án; tập trung chỉ đạo rà soát, xác minh, phân loại án chính xác, kịp thời, quyết liệt tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi hành án cùng cấp. Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thi hành án nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, công tác thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng; chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp trong giải quyết các vụ việc THADS, nhất là trong tổ chức thi hành các vụ án lớn, phức tạp; các vụ việc tham nhũng kinh tế, trọng điểm, phức tạp, kéo dài và trong kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo trên địa bàn.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/201904/can-uu-tien-nguon-luc-nang-cao-ty-le-thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-trong-cac-vu-an-tham-nhung-305435/

Bạn đang đọc bài viết "Anh sẽ có luật an ninh mạng mới nhằm quản lý mạng xã hội" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin