#

Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng

Việc bỏ quy hoạch tổng thể về hành nghề công chứng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các văn phòng công chứng, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin