#

Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại TAND

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các giao dịch dân sự, đặc biệt là các giao dịch thông qua hợp đồng tín dụng ngân hàng diễn ra ngày càng nhiều trên phạm vi rộng, gây khó khăn cho...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin