Nhận diện tội phạm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng

Một số tổ chức tín dụng còn buông lỏng quản lý dẫn đến các đối tượng trong và ngoài tổ chức tín dụng thực hiện hành vi chiếm đoạt hoặc gây thất thoát tài sản của Nhà nước, của tổ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin