Xử nghiêm Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh vi phạm trong việc thi hành án hành chính

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin