Tháng 5 ra nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII họp vào đầu tháng 5 sắp tới sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân Đây là phát biểu của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin