Bài 10: “Phá thế độc quyền” trong thu thập chứng cứ

(Pháp lý) - Không chỉ cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng mới được quyền thu thập chứng cứ mà người bị buộc tội, người bào chữa và một số người tham gia tố tụng khác cũng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin