Pháp lý và Kinh doanh

Nước mắm: Sự thật, đạo lý và luật pháp

10:35 24/10/2016

Tôi làm việc trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu nên cũng du hành theo sản phẩm của mình đến nhiều nước, sau công việc luôn luôn là những trải nghiệm văn hóa ẩm thực với khách hàng, mà...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin