Tiền gửi người dân sẽ ra sao khi phá sản ngân hàng?

Cho dù người gửi tiền có gửi 1 tỷ đồng tại một ngân hàng thì khi ngân hàng này phá sản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ chỉ chi trả cho người gửi tiền trên tối đa là 50...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin