Danh sách 5 dự án ngốn hơn 30.000 tỉ đang 'đắp chiếu'

Báo cáo của Chính phủ chỉ rõ năm dự án vốn nhà nước đầu tư hàng ngàn tỉ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả, thua lỗ. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin