#

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu mở cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy, bộ, ngành liên quan mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc và...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin