Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Nguyên đán

Nguyên nghĩa của “tết” chính là “tiết”, còn “nguyên” có nghĩa là khởi đầu và “đán” có nghĩa là trọn vẹn. Vào dịp Tết Nguyên đán, người dân Việt Nam thường có câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin