Cải cách thể chế: chìa khóa chủ đạo cho tăng trưởng kinh tế

Cải cách thể chế đóng vai trò như một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể cùng lúc mở tất cả những cánh cửa vẫn đang bị kẹt với mọi ngành và lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam....

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin