#

Tổng điều tra kinh tế vào năm 2021

29/02/2020 07:47

Chính phủ sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế vào năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Kết quả sơ bộ dự kiến công bố cuối năm 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Theo quyết định, Chính phủ sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Cuộc điều tra cũng thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện ở 5 nội dung. Ảnh: Chí Hùng.

Tổng điều tra được thực hiện ở 5 nội dung.

Thứ nhất là thông tin nhận dạng đơn vị điều tra, bao gồm: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Đảng, đoàn thể, hiệp hội.

Ngoài ra còn có các đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Thứ hai là thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, bao gồm: thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động.

Thứ ba là thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh như: Tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành…

Thứ tư là thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin như: Sử dụng phần mềm quản lý, tự động hóa cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Thứ năm là thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Tổng điều tra sẽ được thực hiện làm 2 giai đoạn thu thập thông tin. Giai đoạn 1 từ ngày 1/3 đến ngày 30/5/2021, giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2021.

Kết quả sơ bộ tổng điều tra công bố vào tháng 12/2021, kết quả chính thức công bố vào quý II/2022.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì xây dựng phương án tổng điều tra, tổ chức thí điểm để hoàn thiện phương án. Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định việc ban hành phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Theo news.zing.vn

Nguồn bài viết: https://news.zing.vn/tong-dieu-tra-kinh-te-vao-nam-2021-post1053122.html

Bạn đang đọc bài viết "Tổng điều tra kinh tế vào năm 2021" tại chuyên mục Kinh doanh & Pháp luật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin