Thủ tướng phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 5 luật, nghị quyết

20/01/2017 09:52

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 10 văn bản quy định chi tiết 5 luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh Internet)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh Internet))

Theo Danh mục, các Bộ, ngành được giao dự thảo 9 Nghị định của Chính phủ và 1 Thông tư để quy định chi tiết thi hành 5 luật, nghị quyết: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (có hiệu lực từ 01/01/2017); Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2017); Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (có hiệu lực từ 1/2/2017); Luật đấu giá tài sản (có hiệu lực từ 1/7/2017); Luật tín ngưỡng tôn giáo (có hiệu lực từ 1/1/2018).

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (khoản 4 Điều 2); Bộ Công an chủ trì soạn thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị (Điều 7 Luật đầu tư và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung).

Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô (Điều 7 Luật đầu tư và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung). Nghị định này sẽ được trình hoặc ban hành trước 15/4/2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, trình hoặc ban hành vào tháng 1/2017.

Bộ Công an chủ trì soạn thảo và trình hoặc ban hành vào tháng 1/2017 Nghị định quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo trình tự thủ tục rút gọn; danh sách các nước có công dân được cấp thí điểm cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử đưa vào phụ lục kèm theo Nghị định này (khoản 1 Điều 6).

Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo 2 Nghị định: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (khoản 6 Điều 6, khoản 3 Điều 30, khoản 5 Điều 51, khoản 5 Điều 56); Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (khoản 2 Điều 64). 2 Nghị định này trình hoặc ban hành trước 15/10/2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành các thông tư quy định chi tiết thi hành các vấn đề được luật giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản quy định chi tiết; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản.

Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

Chậm nhất là ngày 25 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông tin về tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Theo Phapluatxahoi

Bạn đang đọc bài viết "Thủ tướng phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 5 luật, nghị quyết" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin