#

Sửa quy định đấu giá đất để ngăn ‘quân xanh quân đỏ’

28/06/2017 19:45

Phản hồi ý kiến của Hiệp hội BĐS TP.HCM về tình trạng ‘quân xanh quân đỏ’ trong đấu giá, đấu thầu đất công, Bộ Tài chính cho biết sẽ sửa đổi quy định về đấu giá đất.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản đề xuất một số nội dung sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, trong đó, đề nghị cơ quan chủ trì sửa đổi, bổ sung Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất.

Một số trường hợp được giao đất không qua đấu giá

Văn bản này để phản hồi kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) với Thủ tướng về việc sớm ban hành các văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý minh bạch, bình đẳng, chặt chẽ trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

 Sẽ bổ sung quy định giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách Nhà nước để tránh thất thoát tài sản nhà nước. Ảnh: Lê Quân.
Sẽ bổ sung quy định giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách Nhà nước để tránh thất thoát tài sản nhà nước. Ảnh: Lê Quân.)

Cụ thể, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010 của Thủ tướng).

Bộ cũng có tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 09/2007 của Thủ tướng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Sau khi dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành, (dự kiến tháng 6/2017) Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng ban hành văn bản thay thế Quyết định số 09/2007 và Quyết định số 86/2010 để đảm bảo sự phù hợp về căn cứ pháp lý với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Qua đó hoàn thiện các chính sách này theo hướng toàn diện, tổng thể, chặt chẽ để đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất có hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại thời điểm ban hành.

Đối với kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai về chế định đấu giá quyền sử dụng đất; sửa đổi Luật Đấu thầu về chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất để đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh.

Ngày 14/9/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp đề xuất một số nội dung sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Theo đó, đề nghị cơ quan chủ trì sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể, Thủ tướng quyết định giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá đối với trường hợp cụ thể nhưng không áp dụng đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích “đất thương mại, dịch vụ”, “đất ở”.

Ngoài ra, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường, di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Đề nghị này của Bộ Tài chính là phù hợp với kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TPHCM.

Quy trình đấu thầu sẽ được rút ngắn

Liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TPHCM, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2013 quy định nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án (bao gồm dự án đầu tư sử dụng đất).

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2015 ngày 17/3/2017 quy định chi tiết, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, các thông tin trong đấu thầu (danh mục dự án, thông báo mời sơ tuyển, mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư) được đăng tải công khai, rộng rãi trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định này, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 9/2017.

Bên cạnh việc kế thừa các quy định về minh bạch trong đấu thầu, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ xem xét rút ngắn quy trình đấu thầu để tiết kiệm thời gian và chi phí đấu thầu. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách Nhà nước (được xác định trên cơ sở giá trị lợi thế của khu đất, quỹ đất) nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước đối với khu đất có giá trị thương mại mại cao.

Vì vậy, đối với kiến nghị của HoREA về việc sửa đổi Luật Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu xem xét trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện. Qua đó, các vướng mắc gặp phải trong quá trình thực thi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2015/NĐ-CP sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết "Sửa quy định đấu giá đất để ngăn ‘quân xanh quân đỏ’" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin