#

Năm 2020, tiếp tục nâng hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

19/03/2020 07:03

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (XLVPHC&TDTHPL) đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch xác định 07 nhóm công việc sẽ thực hiện trong năm 2020. Cụ thể là, rà soát, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số B1; hỗ trợ, kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện việc cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số B1 tại các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường công tác truyền thông về hoạt động cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số B1.

Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả và đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện cải thiện điểm số, tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số B1; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc kết nối với Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) để trao đổi, cung cấp thông tin cần thiết, bảo đảm đánh giá, xếp hạng khách quan; thực hiện thông tin đối ngoại để giới thiệu về kết quả đánh giá, xếp hạng hàng năm đối với chỉ số B1; phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc nghiên cứu, lồng ghép các tiêu chí đánh giá, xếp hạng của chỉ số B1 vào nội dung khảo sát hàng năm của Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) theo đề nghị của Bộ Nội vụ (nếu có).

Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Cục trong việc chủ trì, phối hợp, bảo đảm hoàn thành các công việc đúng tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch đề ra.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: https://baophapluat.vn/tu-phap/nam-2020-tiep-tuc-nang-hang-chi-so-chi-phi-tuan-thu-phap-luat-500603.html

Bạn đang đọc bài viết "Năm 2020, tiếp tục nâng hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật" tại chuyên mục Kinh doanh & Pháp luật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin