#

Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ TW Hội Luật gia VN lần thứ sáu: Thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị 3 nội dung quan trọng

15/12/2020 20:54

(Pháp lý) - Ngày 15/12/2020, tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII đã tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ sáu. Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội và các khách mời thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội Vụ, A03 Bộ Công an.

Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN , TS. Nguyễn Văn Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN , TS. Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh Hội nghị tập trung cho ý kiến vào 3 nội dung lớn như: Dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Kiện toàn công tác nhân sự và đóng góp ý kiến vào Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng chuẩn bị cho hai sự kiện chính trị lớn của đất nước diễn ra vào năm 2021, đó là Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV. Hướng tới hai sự kiện chính trị quan trọng này và hòa chung khí thế thi đua của cả nước, Hội Luật gia VN cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Riêng công tác HLGVN cũng có nhiều điểm nhấn, trong đó có việc chuẩn bị công tác tổng kết Đề án 705 của Thủ tướng Chính phủ về xã hội hóa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cần gấp rút thực hiện.

Tại hội nghị, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã được nghe Luật gia Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh cả nước chịu tác động của dịch covid-19 cũng như tình hình thiên tai gây thiệt hại lớn đã ảnh hưởng đến hoạt động, công tác Hội. Đây cũng là năm đầu tiên Hội Luật gia Việt Nam tổ chức việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với Hội. Đó là: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội (4/4/1955-4/4/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp Hội Luật gia Việt Nam tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra; tổ chức các phong trào thi đua hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 3, đồng thời tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời tham gia tích cực, có trách nhiệm vào việc đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ được thể hiện trong Kết luận số 19-KL/TW ngày 23 tháng 5 năm 2012 và Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động đến các cấp hội địa phương, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Toàn cảnh Hội nghị Đảng, đoàn HLGVN lần thứ sáu

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương đã tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương, chương trình hành động cụ thể đến các cấp Hội và hội viên để thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được đề ra cho năm 2020.

Sau khi lắng nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020, cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2021 được trình bày cụ thể trong báo cáo.

Tiếp theo đó, luật gia Lương Mai Sao - Trưởng ban Tổ chức, cán bộ đã trình bày dự thảo "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam" và "tờ trình của Ban Thường trực trình Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội" về việc bổ nhiệm Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội…

Đặc biệt, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Đa số các đại biểu nhất trí cao với phương án chỉ ban hành 1 văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Các nội dung hướng dẫn cần đi sâu, phải bám sát vào Điều lệ, đặc biệt các nội dung hướng dẫn không vượt ra khỏi Điều lệ. Do đó, cần rà soát lại các nội dung bám sát đúng theo Điều lệ Hội.

Ngoài ra, các đại biểu cho rằng cần có hướng dẫn cần cụ thể, chi tiết, tuy nhiên tránh lặp lại các nội dung trong Điều lệ. Bên cạnh đó cần rà soát lại các nội dung còn “cứng” trong dự thảo hướng dẫn theo hướng “mở” để đúng với hoạt động của một tổ chức Hội.

Về nội dung kiện toàn nhân sự, các đại biểu nhất trí với Tờ trình của Ban Thường trực Trung ương Hội về việc đề nghị bổ nhiệm đồng chí Dương Đình Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý giữ cương vị Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2019-2024). Việc này, giao Ban Thường trực Trung ương Hội tiếp thu ý kiến hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Hội ký quyết định bổ nhiệm.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nhất trí bầu bổ sung luật gia Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội (nhiệm kỳ 2019-2024). Ban Thường trực Trung ương Hội tiếp thu ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội, hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Chấp hành tại Hội nghị lần thứ ba.

100% các đại biểu tham dự biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Kết luật tại Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ TW HLGVN lần thứ sáu, Chủ tịch HLGVN Nguyễn Văn Quyền nhất trí cao với các ý kiến đóng góp của các đại biểu, sẽ chỉ đạo các Ban chuyên môn rà soát bổ sung phù hợp, Ban thường vụ có văn bản báo cáo Ban chấp hành cho ý kiến ban hành Nghị quyết về Hướng dẫn Điều lệ Hội tại Hội nghị sau.

Tại Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ TW HLGVN lần thứ sáu, 100% các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết liên tịch Đảng, đoàn, Ban thường vụ lần thứ sáu, nhiệm kỳ (2019-2024) với những nội dung sau:

Thứ nhất, Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Giao Ban Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện dự thảo để trình tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ ba.

Thứ hai, Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Giao Ban Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Ban Tổ chức, cán bộ tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện dự thảo để trình tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ ba.

Thứ ba: Hội nghị nhất trí với Tờ trình của Ban Thường trực TW Hội về việc đề nghị bổ nhiệm đồng chí Dương Đình Khuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý giữ chức Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Giao Ban Thường trực Trung ương Hội tiếp thu ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Hội ký quyết định bổ nhiệm.

Thứ tư: Hội nghị cho ý kiến về tờ trình của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc trình Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2019-2024. Giao Ban Thường trực Trung ương Hội tiếp thu ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội, hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Chấp hành tại Hội nghị lần thứ ba.

Thành Chung

Bạn đang đọc bài viết "Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ TW Hội Luật gia VN lần thứ sáu: Thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị 3 nội dung quan trọng" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin