#

Hà Nội: Thông qua báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

09/07/2021 08:52

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1900/UBND-NC về thông qua báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố.
 
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố nhất trí thông qua báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2020 tại báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Căn cứ kết quả khảo sát, đo lường này, các cơ quan, đơn vị thông tin đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị, làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng cung ứng dịch vụ công, góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị năm 2021 và những năm tiếp theo.

15-1625795359.jpeg
 

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đối với nhiệm vụ đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố năm 2020 thực hiện tại 20 sở, cơ quan tương đương sở, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố được xác định dựa trên 5 yếu tố thành phần: Yếu tố tiếp cận dịch vụ; yếu tố thủ tục hành chính; yếu tố công chức giải quyết; yếu tố kết quả giải quyết; yếu tố tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố năm 2020 được xác định dựa trên 5 yếu tố thành phần: Yếu tố tiếp cận dịch vụ; yếu tố thủ tục hành chính; yếu tố công chức giải quyết; yếu tố kết quả giải quyết; yếu tố tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

Kết quả đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước khối quận, huyện, thị xã thuộc thành phố năm 2020 đạt chỉ số trung bình là 81,32%. Trong đó, nhóm đơn vị đạt chỉ số hài lòng trung bình cao (trên 90%): Mỹ Đức 99,90%, Thanh Oai 97,30%, Phú Xuyên 95,39%, Chương Mỹ 95,31%, Sơn Tây 91,68%, Hoài Đức 91,37%; nhóm đơn vị đạt chỉ số hài lòng trung bình (dưới 70%): Hà Đông 67,14%, Sóc Sơn 68%, Phúc Thọ 69,46%, Đông Anh 69,66%.

Tổng hợp kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước khối sở và các cơ quan tương đương sở thuộc thành phố năm 2020 đạt chỉ số trung bình là 78,56%. Trong đó, có 1/20 đơn vị thuộc khối sở và các cơ quan tương đương sở đạt chỉ số hài lòng trung bình cao (trên 90%): Sở Nội vụ đạt 91,56% và 7 đơn vị đạt chỉ số hài lòng trên 80% (Sở NN&PTNT 87,04%, Sở Giáo dục và Đào tạo 86,16%, Sở Công Thương 86,02%, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội 83,42%, Sở Tư pháp 83,14%, Sở Du lịch 82,83%, Sở Khoa học và Công nghệ 81,45%). Hai đơn vị đạt chỉ số hài lòng trung bình dưới 70%: Sở Kế hoạch và Đầu tư 65,54%, Sở Thông tin và Truyền thông 69,40%.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-dia-phuong/202107/ha-noi-thong-qua-bao-cao-ket-qua-khao-sat-do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-to-chuc-doi-voi-su-phuc-vu-cua-co-quan-hanh-chinh-309767/

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: Thông qua báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin