#

Cụm thi đua số 4 – Hội Luật gia Việt Nam: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

07/07/2022 12:16

(Pháp lý) - Sáng 07/07/2022, tại Bình Thuận, Cụm thi đua số 4 thuộc khu vực miền đông Nam bộ gồm 10 tỉnh, thành phố: Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

img-20220707-110409-1657170794.jpg
Cụm thi đua số 4 thuộc khu vực miền đông Nam bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Theo đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, những tháng đầu năm 2022 trên các mặt công tác.

Mặc dù do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp những tháng đầu năm, số ca mắc tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố, đến quý II số ca mắc đã giảm, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được khống chế. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố Cụm thi đua số 4 với tinh thần trách nhiệm cao đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội có những giải pháp thích ứng, an toàn trong trạng thái bình thường mới, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ địa phương giao, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra trong 6 tháng đầu năm 2022.

Hội Luật gia tỉnh, thành phố, Cụm thi đua số 4 thực hiện thích ứng an toàn về phòng, chống dịch bệnh, để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân tại địa bàn dân cư. Tuyên truyền thông qua nhiều kênh, truyền thông khác nhau, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện truyền thông, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Về công tác thi đua, khen thưởng luôn được các đơn vị, địa phương chú trọng, phát động phong trào với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình, đặc điểm của các tỉnh, thành; Thi đua và việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của Hội gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, góp phần động viên, khích lệ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cấp Hội và Hội viên.

Qua thực hiện các nhiệm vụ, vai trò, vị trí của Hội luật gia các tỉnh, thành Cụm thi đua số 4 đã dần được khẳng định, tạo niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là công tác xây dựng chính sách pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia hòa giải ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và là thành viên đáng tin cậy của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

img-20220707-110416-1657170996.jpg
Đồng chí Trần Đưc Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 4 đã tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị; Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Các Hội viên đều có quan điểm đấu tranh, phản bác các luận điệu, tư tưởng sai trái đến việc thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 19-LK/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư, Thông báo kết luận số 50 - TB/TW ngày 17/72018 của Ban Bí thư, Chỉ thỉ số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyền hóa” trong nội bộ.“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 4 đã chỉ đạo Hội Luật gia các cấp tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc. Nhìn chung các Hội viên của Hội luật gia các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, không dao động trước những khó khăn, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường Xã hội chủ nghĩa, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về phẩm chất chính trị.

Về công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các văn bản của cấp trên. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố Cụm thi đua số 4, triển khai đến cán bộ, Hội viên trong toàn Hội văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành, Công văn số 182/HLGVN ngày 22/7/2021 của Hội Luật gia Việt Nam về Chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2022;  Kế hoạch phát động phong trào thi đua số 388/TĐKT-HLGVN ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hội Luật gia Việt Nam với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”; triển khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn và phong trào thi đua của toàn Hội. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt các kỷ niệm mừng Đảng, mừng Xuân; Kỷ niệm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam; Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cở sở; Công tác tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng; Công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học, phối hợp tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, thực hiện nhiệm vụ địa phương cũng đạt được nhiều kết quả được đánh giá cao

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 4 cũng kiến nghị với Hội Luật gia Việt Nam sớm ban hành đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật cho giai đoạn tiếp theo để các tỉnh, thành phố đề xuất với UBND tỉnh, thành phố bố trí đảm bảo nguồn ngân sách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời mở các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu về kỹ năng hoạt động Hội; Cung cấp, tư vấn kỹ năng, kinh nghiệm tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở…cho cán bộ, Hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đưc Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cụm thi đua số 4, đồng thời cũng thông tin tới cụm thi đua nhiều văn bản, kết luận quan trọng của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương về công tác, vai trò của Hội Luật gia trong thời gian tới.

Trần Hơn
Bạn đang đọc bài viết "Cụm thi đua số 4 – Hội Luật gia Việt Nam: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin