#

Bộ Công an: Tổ chức Ngày Pháp luật chất lượng, thiết thực, hiệu quả

14/09/2017 08:43

Sau 04 năm triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11 hằng năm) đã được Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực hưởng ứng và nghiêm túc triển khai thực hiện với những mục tiêu, hoạt động ngày càng cụ thể, thực chất hơn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho Nhân dân.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 được tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01-10 đến hết ngày 30-11-2017; cao điểm từ ngày 06-11 đến ngày 11-11-2017.

Chủ đề của Ngày Pháp luật 2017 là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính; tích cực học tập, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

 Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Công an nhân dân tháng 8-2017
Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Công an nhân dân tháng 8-2017)

Các khẩu hiệu được sử dụng: “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. “Tìm hiểu, học tập và nâng cao kiến thức pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”. “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”. “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”. Bên cạnh đó là các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.

Công an đơn vị, địa phương chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong cả năm và đợt cao điểm, cụ thể:

Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đàm về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; lồng ghép trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trong các buổi giao ban, cuộc họp của đơn vị, đoàn thể; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, ngày hội pháp luật; thông qua hoạt động thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ; thông qua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tuyên truyền trực quan bằng pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn ở cơ quan, đơn vị (đối với trụ sở làm việc của Bộ Công an, Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, đơn vị được giao quản lý trụ sở chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động nêu trên). Phối hợp ra quân tình nguyện, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ quan, tổ chức, địa bàn dân cư, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên ở các học viện, nhà trường Công an nhân dân; lồng ghép trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có sự tham gia rộng rãi của nhân dân để tuyên truyền bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương (Báo viết, Báo hình, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, Báo điện tử) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, bình luận, đối thoại chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường tuyên truyền về Ngày Pháp luật, Hiến pháp và các văn bản pháp luật trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu trong toàn lực lượng Công an nhân dân về các Luật, Pháp lệnh và các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan trực tiếp đến an ninh trật tự và công tác công an, trọng tâm là: Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Cảnh vệ; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước,…

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tham gia TTPBGDPL và vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.

Theo Noichinh

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Công an: Tổ chức Ngày Pháp luật chất lượng, thiết thực, hiệu quả" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin