#

Huyện Thạch Thất – Hà Nội: Nhiều điểm sáng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Hà Nội đặt ra mục tiêu là đến hết ngày 31/12/2022 giải ngân 100% vốn đầu tư công, theo đó, Thành phố đã thành lập 6 Tổ công tác nhằm thúc đẩy, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của Thành phố và cấp huyện ngay từ đầu năm 2022.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin