#

Vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 12 tỷ USD, tỉnh Bình Dương dẫn đầu

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 48 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2022. Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,52 tỷ USD.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin